Modele teoretice privind dezvoltarea comunitara

Modelul serviciilor sociale Pune accent PE procesul tehnic de rezolvare a unor situatii indezirabile cu privire la probleme sociale si de anvergura, cum ar fi delincventa, situatia locuirii, Sanatatea mentala etc. Planificarea rationala si controlul schimbarii ocupa un Loc central n acest modèle. Participarea Comisiei poate varia de la foarte mult la foarte Poutine, depinznd de Modul n Care se manifesta o problema si ce variabile organizationale sunt prezente. Aceasta abordare presupune ca schimbarea NTR-un mediu complexe necesita planificatori profesionisti (experti) Care, prin exercitarea abilitatilor Lor tehnice, incluznd abilitatea de a manipula Largos Organizatii birocratice, pot ghida, n totala cunostinta de cauza, complexe procesul de schimbare. Proiectarea planurilor, programelor si politicilor ocupa de asemenea un Loc central, precum si implementarea Lor NTR-un mod eficient (coût-beneficiu). PE larg, n acest modèle preocuparea principala se mentionne la stabilrea, organizarea si furnizarea de bunuri si servicii catre oamenii Care au nevoie de acestea. Construirea capacitatii comunitatii sau adoptarea unor masuri de schimbare sociala radicala nu ocupa un ROL important n acest Model. « Dezvoltarea comunitară poate fi definită ca un proces menits să creeze condiţiile de progres Economic şi social pentru întreaga comunitate cu participarea activă a acesteia şi cu totala lui în iniţiativa comunităţilor », şi reprezintă una DIN posibilele definiri în accepţienne Organizaţiei Naţiunilor UNITE. Desigur că aceste definiri sunt orientative, ELE nu reuşesc să surprindă PE de-a întregul realităţile DIN Teren, principala Lor funcţie este aceea de a permite stabilirea unor puncte de plecare atunci Când sunt demarate procese de dezvoltare comunitară.

Toate aceste trei MODELE sunt importante deoarece ofera o baza toeretica a practicii. Modelul actiunii sociale este important acolo unde participare si spiritul Civic sunt concentré. Angajarea cu eficienţă maximă a resurselor comunitare is ca obiectiv final dezvoltarea economică locală (crearea de Noi LocURI de Muncă şi a oportunităţilor de afaceri, reducerea sărăciei) şi în egală măsură realizarea unor obiective socio-culturale şi de Mediu . Dezvoltarea comunitară reprezintă procesul prin care se încearcă schimbarea condiţiilor şi factorilor Care acţionează la nivel de comunitate astfel încât în urma acestor schimbări, comunitatea să înregistreze nivele ridicate ALE standardului de viată.

Les commentaires sont fermés.